Felhasználási Feltételek

 

 1. A felhasználási feltételek tartalma
  1. A jelen felhasználási feltételek a Galambos Ádám E.V.. (1141 Budapest, Bazsarózsa u. 55.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Nőistart (https://www.Nőistart.hu) oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás vagy Nőistart) igénybevételének feltételeit tartalmazza, és a Szolgáltató, valamint a Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője (Felhasználó) között létrejövő Szerződés.
  2. Nem regisztrált igénybe vevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés rendelkezést tartalmaz.
  3. Amennyiben a Felhasználó, illetve a Látogató a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.
  4. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
  5. A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve a magyar, és nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, valamint utóbb sem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (Adatkezelési Tájékoztató) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

 

Bármely, Nőistarttól különböző weboldalnak (Facebook.com, Google.com, stb.) a szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

 

 1. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei
  1. A Szolgáltatás célja és lényege: a Felhasználók számára biztosított felület és tárhely elérhetővé tétele, az általuk előállított és/vagy kiválasztott tartalmak megjelenítése. A Felhasználók számára a www.Nőistart.hu oldalhoz tartozó, a Felhasználó által választott aldomainen blogszolgáltatás biztosítása. Az ehhez szükséges technikai feltételek megteremtése, a blogoldal kinézetének és a működéshez elengedhetetlen technikai feltételek biztosítása.
  2. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.
  3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon a Szerződés keretei között hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

 • A Szolgáltatás igénybevételének feltétele

 

  1. A Szolgáltatás a https://noistart.hu/legyen-profi-blogoldalad/ oldalon történő regisztráció után vehető igénybe.
  2. A regisztráció után a Szolgáltató 2-3 munkanapon belül saját kezűleg hozza létre a Felhasználó számára a Felhasználó által választott aldomainen a Felhasználó blogoldalát, melyre ezután regisztrációs linket küld a Felhasználó https://noistart.hu/legyen-profi-blogoldalad/ aloldalon található Blogger Bejelentkezés űrlapon megadott email címére. A létrejött Felhasználó profillal a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó segítségével belépve veheti igénybe a Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat.
  3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa kezelt blogoldalakon elhelyezett cikkeket a Szolgáltató a Felhasználó blogoldalához tartozó RSS csatornán keresztül a Nőistart.hu főoldalán https://www.noistart.hu oldalon címlapon jeleníti meg. Továbbá Tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa egyedi szempontok szerint elbírált cikkeket a Nőistart Facebook oldalán is megoszthatja, és ezen felsorolt szolgáltatásokért költségtérítési igénnyel nem fordulhat a Felhasználó Felé.
  4. A regisztrációval létrejött Nőistart Profil a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, melyek közül a Szolgáltatás igénybe vevői (Felhasználók és Látogatók) számára az alábbiak érhetőek el nyilvánosan: a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során megjeleníteni kívánt név, a Felhasználó bemutatkozó szövege, a Felhasználó neve alatt a Szolgáltatás keretében megjelent 10 legfrissebb blogbejegyzésre mutató hivatkozások, Facebook oldal Like box, valamint Adatvédelmi irányelvek és GDPR értesítő sáv, illetve ha a Felhasználó ilyet a Szolgáltatásban megjeleníteni kíván és azt a Nőistart Profilba feltöltötte, a felhasználói profilkép. A Felhasználó az egyedi blogoldal és a Szolgáltatás keretén belül a bárki számára látható, általa választott megjelenítendő névvel jelenik meg.
  5. Egyazon E-mail címmel egy Nőistart regisztráció tartható fenn.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszegése esetén regisztrációja és/vagy Felhasználói Tartalmai zárolásra, illetve törlésre kerülhetnek, melyről a Szolgáltató saját hatáskörben, a szerződésszegés egyedi körülményeinek mérlegelésével jogosult dönteni. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Szerződésbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó regisztrációját és Nőistart Profilját, valamint az adott Felhasználó által elhelyezett bármely vagy összes Felhasználói Tartalmat.

 

 

 1. Tartalom elhelyezése a Szolgáltatás keretén belül
  1. A Szolgáltatás keretén belül blogoldalak létrehozása, vagy a működő blogoldalakon új szöveges tartalmak, fényképek, ábrák, képek, grafikai és audiovizuális ábrázolásokat vagy alkotásokat, stb. egyaránt tartalmazható blogbejegyzések továbbiakban az egyedi blogok, az azon elhelyezett tartalmak, illetve hozzászólások külön-külön és együtt is: Felhasználói Tartalom vagy Felhasználói Tartalmak) helyezhetők el a Felhasználó által.

 

  1. A működő blogoldalakon a Felhasználói Tartalmak a Szolgáltatás keretében megjelennek a Felhasználó megjelenítendő nevének feltüntetésével, és ezen tartalmak nyilvánosak, azokat bárki olvashatja, kivéve, amennyiben valamely blogbejegyzést az azt a blogoldalon elhelyező Felhasználó jelszó-védelemmel látott el. Ilyen esetben a blogbejegyzéshez olvasásra történő hozzáférést lehetővé tevő jelszó titkosságának megőrzése, illetve annak megosztása és a megosztás módja az adott Felhasználó saját döntésén és választásán múlik, teljes mértékben az ő felelőssége, arra a Szolgáltatónak semmilyen ráhatása nincs.
  2. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkesztett tartalmak, valamint az általa közzétett adatok, információk, stb. a valóságnak megfelelnek. A Felhasználó köteles tartózkodni a Szolgáltatás bármely funkciójának jogsértő módon vagy célra történő használatától. A Szolgáltatás keretein belül történő Felhasználói véleménynyilvánítás nem tükrözi a Szolgáltató véleményét.
  3. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Szolgáltatás keretében elhelyezett Felhasználói Tartalom nem ütközik sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, és nem sérti harmadik személy jogait, különösen ideértve a szerzői és személyiségi jogokat. A Szolgáltató ezen követelményeket sértő, valamint üzleti érdekeit sértő vagy veszélyeztető Felhasználói Tartalmakat eltávolíthatja.
  4. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 18 éven aluliak számára nem ajánlott Felhasználói Tartalmat tett közzé, azt a Szolgáltatás keretén belül erre kialakított felületen az adott tartalom közzététele előtt minden egyes alkalommal megfelelően jelölte annak érdekében, hogy a Szolgáltató által ezen jelöléshez hozzárendelt, a felnőtt tartalmakra figyelmeztető megjelölés automatikusan megjelenítésre kerüljön. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben valamely blog beállításainak meghatározása során egy adminisztrátori jogokkal rendelkező Felhasználó a teljes blogot 18 éven aluliaknak nem ajánlott Felhasználói Tartalomként jelöli meg, úgy az adott blogon bármely erre jogosult Felhasználó által közzétett minden blogbejegyzés 18 éven aluliaknak nem ajánlottnak minősül és a fenti felnőtt tartalomra figyelmeztető megjelöléssel jelenik meg a nyilvánosság előtt.
  5. A valamely egyedi bloghoz szerzői jogosultsággal kapcsolódó Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag az ő feladata és felelőssége, hogy az adott blogoldalon elhelyezett és közzétett blogbejegyzések és hozzászólások ne ütközzenek sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, sem a Szerződésbe, és ne sértsék harmadik személy jogait, ideértve különösen a szerzői és személyiségi jogokat, illetve ne tartalmazzanak reklámot.
  6. A Szolgáltatás egyes elemei és a Szolgáltatás egésze (beleértve az egyedi blogoldalak létrehozásához felhasználható megjelenítési sablonokat és a blogoldalakat működtető szoftvert) szerzői jogi és iparjogvédelmi védelem alatt állnak. A szerzői és iparvédelmi jogok összessége ezen elemeken a Szolgáltatót vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és ezen elemek a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró futtatásán, olvasásán, képernyőn történő megjelenítésén, a blogbejegyzések szerkesztésén, és az ezekhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem módosíthatóak vagy használhatóak fel vagy hasznosíthatóak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
  7. A Szolgáltatás keretében működő egyes blogoldalakon elhelyezett bármely Felhasználói Tartalom tekintetében a Felhasználó ingyenes, az átdolgozás jogát is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak acélból, hogy a Felhasználói Tartalmakat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) nyilvánossághoz közvetítse a Szolgáltató és/vagy a Szolgáltató cégcsoportja üzemeltetésében lévő bármely weboldalon vagy kiadásában elérhető mobil- vagy táblagép alkalmazásban történő megjelenítés útján, illetve harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakon, illetve mobil- vagy táblagép alkalmazásokban történő megjelenítés útján a Szolgáltatást népszerűsítő marketingtevékenység céljából, azzal, hogy az ilyen felhasználás – lehetőség szerint – a Felhasználói Tartalmat Tartalmazó egyedi blogoldal, mint forrás megjelölésével történik.
  8. A fent említett felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl a Felhasználó ingyenes, az átdolgozás jogát is magában foglaló, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő felhasználási jogot enged a Szolgáltatónak és cégcsoportjának mindazon felhasználási módokra, amelyek a Felhasználói Tartalmak Szolgáltatásban történő kezeléséhez szükségesek, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására.
  9. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a jövőben úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés aláírásakor ismert és engedélyezett felhasználási módok megvalósulását kedvezőbben, hatékonyabban vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen Szerződés alapján a Szolgáltató által megszerzett jogosultság e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.
  10. A Felhasználó korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa nyilvánosságra hozott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik a Felhasználói Tartalom – Szolgáltatás keretében történő – tárolására, valamint a jelen Szerződés alapján a Szolgáltatónak engedélyezett felhasználási jog engedésére, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Felhasználói Tartalom közzétételét és a Szolgáltató jogengedés következtében történő joggyakorlását kizárná vagy akadályozná.
  11. A Szolgáltató a Felhasználói Tartalmakat nem archiválja, ezért amennyiben a Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról.
  12. A Szolgáltató akkor ellenőrzi a Felhasználói Tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató a rendelkezésére álló információk alapján dönt a Felhasználói Tartalom eltávolításáról.
  13. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása, vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Felhasználói Tartalmak törlését. Tekintettel azonban arra, hogy a Szolgáltató tárhelyszolgáltatói minőségében jellemzően csupán korlátozott körben rendelkezik olyan információkkal, amelyek azonnal megítélhetővé teszik valamely Felhasználói Tartalom jogsértő jellegét, a Szolgáltató javasolja, hogy amennyiben valamely blogoldalon elhelyezett Felhasználói Tartalom valamely harmadik személy jogát sérti, ezen harmadik személy először az adott egyedi blogoldalt adminisztrátori jogosultsággal szerkesztő (valamely) Felhasználót keresse meg a jogszerű állapot helyreállítása érdekében, és csak azt követően forduljon a Szolgáltatóhoz a Szolgáltatás nyitóoldalán erre a célra elhelyezett üzenetküldő felületen keresztül, ha az adott blogoldalt adminisztrátori jogosultsággal szerkesztő (valamely) Felhasználó megkeresésre nem reagált és/vagy a jogsértő állapotot a megkeresés ellenére nem szüntette meg. Ilyenkor a Szolgáltató az Elker. tv.-ben előírtaknak megfelelő, bizonyítékokkal alátámasztott értesítésen alapuló tudomásszerzést és – lehetőség szerint – a blogot adminisztrátori jogosultsággal szerkesztő (valamely) Felhasználóval történt egyeztetést követően saját belátása szerint, a vonatkozó jogszabályi követelmények betartásával maga jár el az információ eltávolítása, vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében.
  14. A Felhasználó a Szolgáltatás rendszerén belül az egyes blogbejegyzésekhez tett hozzászólásai kivételével bármikor törölheti az általa a Szolgáltatás keretében elhelyezett Felhasználói Tartalmakat. Valamely blogon szerzői jogosultsággal rendelkező Felhasználó a teljes blogot csak akkor tudja törölni, ha erről kérést küld a Szolgáltató részére, aki köteles maximum 5 munkanapon belül köteles törölni a blogot. Ilyen esetben az adott egyedi blogoldal törlését kezdeményező Felhasználótól különböző más Felhasználók által elhelyezett bejegyzések is törlésre kerülnek.
  15. A Felhasználói Tartalmak törlése a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.
  16. A Szolgáltatás keretében nyilvánosságra hozott információk és Felhasználói Tartalmak bárki számára nyilvánosak. Az egyedi blogoldalak a webes keresők elől elrejthetőek, de ez csupán azt a célt szolgálja, hogy a webes keresőkbe beírt kulcsszavas keresés esetén ne jelenjen meg találatként a Felhasználó által szerkesztett egyedi blogoldal. A Szolgáltatás keretén belül, vagy a Felhasználói blogoldal linkjének közvetlen ismeretében a Felhasználó egyedi blogoldala bárki számára megtekinthető, megtalálható.
  17. Szolgáltató a Felhasználó előzetes beleegyezése nélkül a Szolgáltatás keretében létrehozott valamennyi blogoldalon jogosult saját vagy harmadik személyek termékeit, szolgáltatásait, tevékenységét stb. népszerűsítő hirdetést elhelyezni a blogoldal felületén. A Szolgáltató a Felhasználó által a valamennyi általa kezelt blogoldalon elhelyezett hirdetések számát nem korlátozza.
  18. A Szolgáltató minden blogoldalon egyetlen saját elhelyezésű reklámblokkal rendelkezik a fejléc feletti hirdetési zónában elhelyezett kódot a Felhasználó nem módosíthatja. A kód helyességét a Szolgáltató rendszeresen ellenőrzi, és amennyiben eltérést tapasztal, jogosult a Felhasználót Figyelmeztetni. Amennyiben többszöri figyelmeztetés ellenére is a Felhasználó módosítja a megadott kódot, a Felhasználói Fiókja megszüntethető. Az összes általa kezelt blogoldal admin felületéről kitiltásra kerül. A továbbiakban nem jogosult a blogja szerkesztésére. Helyét a rendszerben szereplő másik szerzői vagy szerkesztői jogosultsággal rendelkező Felhasználó veszi át, ha nincs ilyen, akkor a blogoldal a továbbiakban új cikk elhelyezése nélkül lesz elérhető. A kitiltott Felhasználó a blogját/blogjait nem exportálhatja, ahhoz nem férhet hozzá.

 

 1. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata
  1. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható.
  2. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
  3. A Felhasználót terheli a teljes felelősség a Szolgáltatással kapcsolatban végzett valamennyi tevékenységéért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésre alkalmas módon használja a Szolgáltatást, vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő információhoz hozzáférés biztosítása vagy bűncselekmény elkövetése történik, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat, beleértve magát a Felhasználó Nőistart Profilját is, előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Visszaélésszerű használatnak minősül különösen, de nem kizárólagosan a blogoldalak linképítésre vagy más olyan célra való használata, amely nem a felhasználó önkifejezésének, hanem valamely más internetes tartalom látogatottsága optimalizálásának megvalósítását szolgálja.
  4. A Nőistart Profil és az ahhoz kapcsolódó jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni profilja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavaknak vagy profiloknak a Felhasználók tudtával vagy tudta nélkül történő, illetéktelen használatából eredő károkért.

 

 1. Felelősség
  1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
  2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  3. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
  4. A Szolgáltatás használata keretében a Felhasználók által elhelyezett Felhasználói Tartalmakért kizárólag a Felhasználók tartoznak felelősséggel a jelen Szerződésben meghatározottak szerint. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
  5. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.
  6. Valamely blogoldalon elhelyezett Felhasználói Tartalmakért az adott blogoldal mindenkori adminisztrátori jogosultságú Felhasználója viseli a felelősséget. Az olyan Felhasználó által egy adott blogoldalon elhelyezett tartalmakért, akinek az adminisztrátori jogosultsága visszavonásra került, a továbbiakban a blogoldal kapcsán adminisztrátori jogosultsággal rendelkező más Felhasználó felel. Ha valamely blogoldal akként létezik a Szolgáltatás keretében, hogy nincs adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználója, úgy az azon található tartalmakért a felelősséget a blogoldal azon Felhasználója viseli, aki annak kapcsán időrendben utoljára rendelkezett ilyen jogosultsággal. Ha valamely egyedi blogoldalnak több adminisztrátori jogosultsággal rendelkező Felhasználója van, úgy azok a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségek betartásáért a Szolgáltatóval szemben egyetemlegesen felelnek.
  7. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Szerződés bármely okból történő megszűnéséből eredő kárért, különösen, ha a Felhasználó szerződésszegése vagy valamely hatóság utasítására törölte a Felhasználó regisztrációját és annak Nőistart Profilját.

 

 • A Szerződés megszűnése
  1. A Felhasználó a profiljába belépve bármikor törölheti a regisztrációját, amely esetben a profilban megadott e-mail címére a törlést megerősítő linket tartalmazó elektronikus levél érkezik. A link az elküldésétől számított 48 órán belüli lekattintásával a regisztráció és a Felhasználó Nőistart Profilja törlésre kerül, és a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. A link lekattintásának hiányában, illetve 48 óra elteltét követő lekattintása esetén a regisztráció fennmarad. A regisztráció törlése a Szolgáltatónak küldött elektronikus üzenet formájában is kezdeményezhető. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációja törlése előtt nem rendelkezik a IV.16 pontban foglaltak szerint a Szolgáltatás keretében általa elhelyezett Felhasználói Tartalmakról, úgy ezen Felhasználói Tartalmak, továbbra is fennmaradnak és elérhetőek, azzal, hogy a Felhasználó regisztrációjának törlését követően azokhoz a Felhasználónak a Szolgáltatás keretében használt megjelenítendő neve már nem rendelődik hozzá, helyette ezen Felhasználói Tartalmak szerzőjeként „Törölt felhasználó” megjelölés lesz elérhető.
  2. Amennyiben valamely Felhasználó úgy törli a regisztrációját, hogy a törlés időpontjában valamely blogoldal egyedüli Szerzői jogosultságú Felhasználója volt, és az adott blogoldalon elhelyezett Felhasználói Tartalmakat nem törölte, úgy az adott blogoldalon a regisztráció törlésének időpontjával a Szolgáltató megszünteti minden egyéb, esetlegesen más jogosultsággal a bloghoz kapcsolódó Felhasználó számára a blog szerkesztésének lehetőségét, valamint a blogon új hozzászólások elhelyezésének lehetőségét.

 

  1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszűnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása a Szolgáltató részére engedett felhasználási jogokat nem érinti, továbbá, hogy technikai okokból a törölt Felhasználói Tartalmak ideiglenesen fennmaradhatnak többek között olyan archívumokban vagy gyűjteményekben is, amik a felhasználói tartalomelemek másolatait használják fel (pl. blogajánlók).
  2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely utóbbi esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

 

 • Adatvédelem

 

 

Budapest, 2021. január 08.